درباره ما


سلام
این وبلاگ در زمینه موسیقی به خصوص موسیقی محلی (لری، لکی و کردی) و همچنین موسیقی سنتی و برخی آهنگ های مورد تقاضای کاربران فعالیت دارد.
مطالب این وبلاگ در سه زمینه: دانلود آهنگ، کُــد آهنگ، متن آهنگ تقدیم می گردد. شما می توانید لینک اهنگ مورد علاقه خود را بفرستید تا در اولین فرصت به کد برای وبلاگ و سایت شما تبدیل کنم.
انگیزه اصلی بنده در تهیه این وبلاگ علاقه زیاد به موسیقی به خصوص ارادت ویژه خدمت استاد ایرج رحمان پور، اسطوره موسیقی لرستان است. امیدوارم همچنان سالم و سربلند باشند.

ساقی باوَه رو جامی پی مستی
سـودم مستین، زیــان ژه هستی
جامی که مغــزم باوَه رو وَه جُوش
دنیــا و مافیهــــا بکَـــم فــرامــوش

مدیر وبلاگ :


مِهـــــر کُـــــد = دانلود آهنگ، کُــد آهنگ، متن آهنگ

برای ورود به هر موضوع روی لوگوی آن کلیک کنید                               
       
             
                                 
                                                                    

نوع مطلب : اخبار و اطلاعات موسیقی، 
برچسب ها:

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری - ای گله - ایرج رحمان پور

 

متن ترانه و ترجمه فارسی اشعار

ای گله همش گله، گل، ها وِه  نامت ای گله       مر دِ بلبل بپرسم نوم و نشونت ای گله

ای گل، ای تموم وجوت گل، گل در اسم تو هم پیداست، فقط باید نام و نشانی تو را از بلبل بپرسم ای گل زیبای من

یه نامه دِ خینِ دل عزیز کِردِم قِلَم ریز ای گله           بَه یم کَموتَر بیارَش یا چرخ ِ بال تیز ای گله

نامه ای از خون دل برای عزیزم نوشتم، آن را به كبوتر بدهم تا برایت بیاورد یا  به پرنده تیز پرواز دیگری؟


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: دانلود آهنگ های استاد رحمان پور، دانلود آهنگ های استاد رحمانپور، دانلود آهنگ های ایرج رحمان پور، دانلود آهنگ های ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های رحمان پور، دانلود آهنگ های رحمانپور، دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمان پور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری - شل و شكت - ایرج رحمان پور

 

متن ترانه و ترجمه فارسی اشعار

شل و شكت

خسته و كوفته

شل ئو شكتم ای دویر هاتمه                گری بكومی ای ملكه چمه

خسته و كوفته از راهی دور آمده ام و اگر لحظه ای تحمل كنی من از دیار شما می روم

لاره پیم نكه لاره كیش نیم                     خلق خوت نگر ایره نیش نیم

سرزنشم نكن كه دلم تحمل سرزنش تو را ندارد و با من بد اخلاقی نكن زیرا من در این دیار شما ماندنی نیستم


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: دانلود آهنگ های ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های رحمان پور، دانلود آهنگ های رحمانپور، دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمان پور، دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمان پور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمانپور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری -  سیت بیارم - ایرج رحمان پور

 

متن ترانه و ترجمه فارسی اشعار

ایمشو چهارده شوه ها زنیم چوه دوهل        شو چراغه روز چراغه ها بریم خرمانه گل

امشب چهارده شب است كه چوب به دهل می زنیم(شادی می كنیم)، شب و روز را چراغانی كرده ایم تا خرمن گل(عروس) را به خانه ببریم

ایمشو چهارده شوه كوگی داریم دِ قفس     شون وا شاده دسه داماد در میوما ده قفس

امشب چهارده شب است كه كبكی در قفس داریم كه شانه به شانه داماد با شادی و دست در دست داماد از قفس بیرون می آید

@@##@@

نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: استاد ایرج رحمان پور، استاد ایرج رحمانپور، استاد رحمان پور، استاد رحمانپور، ایرج رحمان پور، ایرج رحمانپور، رحمان پور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لکی -  ساقی - ایرج رحمان پور

 

متن ترانه و ترجمه فارسی اشعار

ساقی باوَه رو جامی پی مستی        سودم مستین، زیان ژه هستی

ساقی جامی برای مستیم بیاور که سودم در مستی است و زیانم در هستی

جامی که مغزم باوَه رو وَه جُوش         دنیا و مافیها بکَم فراموش

جامی که مغزم را به جوشش در آورد تا دنیای و آنچه در آن است (مافیها) را فراموش کنم


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: متن آهنگ های رحمان پور، متن آهنگ های رحمانپور، آهنگ های لری استاد ایرج رحمان پور، آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، آهنگ های لری استاد رحمان پور، آهنگ های لری استاد رحمانپور، آهنگ های لری ایرج رحمان پور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری -  دلدار - ایرج رحمان پور

 

ای یار مه دلدار مه، هم گل ئو هم وهاره مه

ای یار من، ای دلدار من، هم گل و هم بهار من

بتكون گری گرده پات رو یخبن ئو نساره مه

لحظه ای گرد و خاك پایت را بر روی سرزمین یخ بسته و سایه گیر دل من، بتكان

*******


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: متن آهنگ های لری استاد رحمانپور، متن آهنگ های لری ایرج رحمان پور، متن آهنگ های لری ایرج رحمانپور، متن آهنگ های لری رحمان پور، متن آهنگ های لری رحمانپور، متن آهنگ های استاد ایرج رحمان پور، متن آهنگ های استاد ایرج رحمانپور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری -  تونه می نویسم - ایرج رحمان پور

 

تونه می نویسم

تونه می نویسم، تونه می نویسم، تونه می نویسم

تو را می نویسم، تو را می نویسم، تو را می نویسم

و ری سَنگ و ری چو، مینّ تنگه دسم، تونه می نویسم

بر روی سنگ، بر روی چوب تو را می نویسم


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: متن آهنگ های رحمان پور، متن آهنگ های رحمانپور، آهنگ های لری استاد ایرج رحمان پور، آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، آهنگ های لری استاد رحمان پور، آهنگ های لری استاد رحمانپور، آهنگ های لری ایرج رحمان پور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری - بازیگر - ایرج رحمان پور

 

بازیگر

شو گِرِتم شَل و شَکَت، دِ محالِ خُم غریوم

شب تن خسته مرا فرا گرفت در حالی كه در سرزمین خودم احساس غربت می كنم

دُوسِ بازیگه کُجایی، تا بوم میهمون بازیت

ای دوست میدان بازی( رقص) کجایی تا میهمان تماشای رقصت شوم


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمان پور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمانپور، دانلود آهنگ های لری ایرج رحمان پور، دانلود آهنگ های لری ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری رحمان پور، دانلود آهنگ های لری رحمانپور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری - دوس و دسمال - ایرج رحمان پور

 

دوس و دسمال

ای دُوس اَر هاتی، پِیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو

ای دوست اگر آمدی برایم دستمالی بیاور، دستمال دوتایی برایم بیاورید

مِیم بِگِریویام، بِکَرم زاری، تا سپیده ی صو

می خواهم تا سپیده صبح گریه و زاری کنم


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمان پور، دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمان پور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمانپور، دانلود آهنگ های لری ایرج رحمان پور، دانلود آهنگ های لری ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری رحمان پور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری - یار- ایرج رحمان پور

تونی ها می گریویای یار، یا نِمِ نول بارونه؟

ای یار تویی گریه میکنی یا نم نمِ باران که می آید؟

هِل و میخک می کنَن کِیل، یا تو زلفیات میکی شونه؟

تو موهایت را شانه میکنی یا اینکه هل و میخک پیمانه می کنند؟ کیل=پیمانه


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: دانلود آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمان پور، دانلود آهنگ های لری استاد رحمانپور، دانلود آهنگ های لری ایرج رحمان پور، دانلود آهنگ های لری ایرج رحمانپور، دانلود آهنگ های لری رحمان پور، دانلود آهنگ های لری رحمانپور،

متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری - وری بیا - ایرج رحمان پور

 

وری بیا(بلندشو بیا)

 

وری بیا بئین ای یار، کار و بار دو چَش خُت

ای یار بیا و عاقبت کار چشمان خود را ببین

دِلم میحا کِه بَسوزی، تُو هَم گِری و تَش خُت

دلم می خواهد تو هم لحظه ای به آتشی که خود بر پا کردی بسوزی


نوع مطلب : متن و ترجمه آهنگ های محلی، 
برچسب ها: متن آهنگ های لری استاد ایرج رحمان پور، متن آهنگ های لری استاد ایرج رحمانپور، متن آهنگ های لری استاد رحمان پور، متن آهنگ های لری استاد رحمانپور، متن آهنگ های لری ایرج رحمان پور، متن آهنگ های لری ایرج رحمانپور، متن آهنگ های لری رحمان پور،

صفحات سایت: (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (...

آمار بازدید

کل بازدید ها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
تعداد کل مطالب:
بروز رسانی: